H2020/Horizont Európa információs pontok együttműködést indító megbeszélése

2020. február 13-án a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében kijelölt H2020/ Horizont Európa információs pontok részére megtartotta első, az együttműködést indító megbeszélését.

A rendezvényen az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében nyertes pályázók képviselői, valamint a Horizon 2020 Nemzeti Kapcsolattartói hálózatának képviselői vettek részt.
Az SZTE-t a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság munkatársai képviselték.

A rendezvény első felében a résztvevők bemutatkozása történt meg. A rendezvényen bemutatkozó Nemzeti Kapcsolattartók:
• Csuzdi Szonja (Nemzeti Kapcsolattartók koordinátora)
• Kápli Balázs István (jogi és pénzügyi terület, kockázatfinanszírozáshoz jutás)
• Csiszár Anita (Európa a változó világban– inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak)
• Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi (kutatási infrastruktúrák)
• Tóth Orsolya (éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok; kiválóság terjesztése és a részvétel szélesítése; tudomány a társadalommal a társadalomért)
• Mészáros Gergely (nanotechnológia, fejlett anyagok, korszerű gyártás és feldolgozás; biztonságos társadalmak – Európa és állampolgárai szabadságának és biztonságának védelme)
• Dr. Horváth Klára (egészség, demográfiai változások és jólét)
• Jeney Nóra (Marie Skłodowska Curie akciók; Horizon Europe osztály vezetője)

A Nemzeti Kapcsolattartók elmondták, hogy a Horizon Europe keretprogram kapcsán törekvés, hogy a társadalomtudományi terület a nagyobb hangsúlyt kapjon, a társadalom bevonása a projektekben a jövőben is kiemelten fontos lesz.
A Horizon 2020 keretprogram pályázati felhívásai 2020-ban zárulnak. A teljesség igénye nélkül
• SC6 területen 2020. március 12-ig,
• nanotechnológia, fejlett anyagok, korszerű gyártás és feldolgozás területen 2020. áprilisig,
• biztonságos társadalmak területen 2020. augusztus végéig,
• egészségügyi területen 2020. április 7-ig, illetve 22-ig,
• a Marie Skłodowska Curie felhívások keretében 2020. április végéig,
• az egyéni kutatói ösztöndíjakra 2020 szeptemberéig
nyújthatók be pályázatok. Több témához az NKFI Hivatal a közeljövőben pályázati felkészítő workshopot tervez tartani.

A résztvevők bemutatkozását követően, Dr. Szabó István, az NKFI Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese tartott előadást.
Magyarország a Horizon 2020 keretprogramban való eredményességet tekintve az „EU-13” országok között a harmadik helyen, de az „EU-15” országok után helyezkedik el a 1197 db támogatott pályázati részvétellel és a 300 millió euró megítélt támogatással. Cél ezen értékek megháromszorozása 2030‑ra.
Kiemelten fontos az együttműködés és a partnerség. Élő hálózat szükséges az egyetemek és a Nemzeti Kapcsolattartói hálózat között. Cél a hazai kutatók ösztönzése a nemzetközi infrastruktúrákhoz való hozzáférésre.
Az elnökhelyettes úr kiemelte, hogy a tervek szerint meghirdetésre fog kerülni az Élvonal pályázat, amelynek célja az egyéni kutatói pályázatokban sikeresen szereplő, jól teljesítő kutatók támogatása (nagyjából 9-10 kutató támogatására lesz lehetőség ennek a pályázatnak a keretében).

A rendezvény további részében a résztvevők workshop jelleggel csoportokban vitatták meg az alábbi kérdéseket:
• „Milyen (rendszerszintű, intézményi szintű) akadályok, nehézségek nehezítik a H2020-ban való aktív/ sikeres pályázást?”
• „Mivel lehetne a sikeresebb pályázást elősegíteni? Milyen intézkedésekre, ösztönzőkre, megoldásokra lenne szükség?”

Bővebb információkért, kérjük, keresse az SZTE Horizon Europe Munkacsoport munkatársait:
horizoneurope.szte.hu
• +36 62 544 180
sztehorizon@rekt.szte.hu
facebook.com/sztehorizoneurope
linkedin.com/company/szte-horizon-europe