RÓLUNK / SZOLGÁLTATÁSAINK

Munkacsoport felépítése

Bemutatkozás

Az SZTE HORIZON EUROPE Munkacsoport az SZTE Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóság horizontális munkacsoportja, amelynek tevékenységét a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság koordinálja. A Munkacsoport létrehozásának célja, hogy külső nemzetközi partnerségekbe beágyazódva, biztosítsa az SZTE kutatók hatékony bekapcsolódódását H2020, majd Horizon Europe és más nemzetközi projektekbe. Feladatunk, hogy megkönnyítsük a sikeres felkészülést a projektekben való részvételre. Segítséget nyújtunk a kutatóknak a kutatási ötleteik elindításához, a nemzetközi források minél egyszerűbb, de annál hatékonyabb eléréséhez, felhasználásához. Szakértelmünkkel támogatjuk a projektekből keletkező szellemi termékek hasznosítását, valamint azt, hogy eredményesebb részvételünk hatására a sikeres projektek hozzájáruljanak a kutatói közösség fejlesztéséhez is. Átfogó kommunikációs tevékenységünk révén friss információkat biztosítunk az aktuális kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokról, elősegítjük a projekteredmények disszeminációját, valamint információs- és tájékoztató napokat szervezünk a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű megismertetésére.

Szolgáltatásaink

  • K+F+I Projektgyűjtés & projektfejlesztés
  • Kutatási trendek követése & pályázatfigyelés
  • Nemzetközi konzorciumok építése és kutatói hálózatokhoz való csatlakozás támogatása
  • Személyre szabott tanácsadás kutatóknak és kutatócsoportoknak
  • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel
  • Képzések és tréningek szervezése

NEMZETKÖZI K+F ÉS INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOK

A H2020 Program témái elsődlegesen olyan együttműködő kutatási és innovációs projekteket támogatnak, ahol a konkrét kutatási és innovációs területeken együttműködő szervezetek konzorciumai vesznek részt a megvalósításban. A konzorciumnak legalább 3 résztvevőből kell állnia 3 különböző EU-tagállamból vagy társult országokból. Ezen három partner mellett a világ bármely pontjáról bármely jogi személy bevonható a konzorciumba.

További információk

A H2020 keretén belül számos egyéni pályázat benyújtására is van lehetőség:
1. Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatói pályázatok: egyéni kutatók és kutatócsoportok úttörő kutatásainak támogatása.
2. Marie Sklodowska-Curie Akciók: kutatói mobilitás támogatása; a kutatóknak a kutatási finanszírozás mellett lehetőségük nyílik külföldi és magánszektorbeli tapasztalatok megszerzésére, valamint eddig megszerzett tudásuknak a karrierjükhöz szükséges kompetenciákkal való kiegészítésére.

További információk

A Horizon Europe az Európai Unió 2021-2027 közötti időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogramja. Kiemelt célja a kutatás és az innováció támogatása az ötletektől kezdve a piaci alkalmazásig.

A program a Horizon 2020 eredményeire építve három pillérre támaszkodik:

• tudományos kiválóság,
• globális kihívások és az európai ipar versenyképessége,
• innovatív Európa.

További információk

Az Interreg Europe elsődleges célja, hogy segítse a regionális és helyi önkormányzatok fejlődését és szakpolitika-alkotását Európa-szerte. Az Interreg megfelelő környezetet alakít ki a jó gyakorlatok megosztására, és elsődleges célja biztosítani, hogy az állami beruházások, az innováció és a megvalósítási törekvések fenntartható hatást gyakoroljanak az állampolgárok és a régiók számára. E cél elérése érdekében az Interreg Europe lehetőséget biztosít az európai regionális és helyi közintézményeknek, hogy megosszák gyakorlati ötleteiket és tapasztalataikat a különböző szakpolitikákat illetően, ezáltal javítva a polgáraik és közösségeik stratégiáit.

Az INTERREG kezdeményezés 3 alapvető – és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző – formája:
1. Határmenti együttműködés
2. Transznacionális együttműködés
3. Interregionális együttműködés

További információk

A Nemzetközi Visegrádi Alap a visegrádi (V4) együttműködésben résztvevő országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – közötti regionális együttműködést, valamint közép- és kelet-európai innovációs és fenntarthatósági projekteket támogatja. Az elsődleges cél a visegrádi országok együttműködésének szorosabbra fűzése a közös kulturális, oktatási és tudományos, valamint innovációs projektek, intézményi és határmenti együttműködések, valamint az idegenforgalom területén.

A pályázható támogatási formák:
– Visegrad Grant
– Visegrad+ Grant
– Strategic Grants

További információk

Célkitűzés (Deliverable):
A projekt konkrét terméke, amely jelentőséggel bír a projekt átfogó célkitűzései megvalósításában, jelentés, dokumentum, műszaki rajz, szoftverek stb. formájában. A célkitűzésekről rendszeresen jelentést kell tenni az EU irányába.

Disszemináció:
A projekt eredményeinek nyilvános közzététele.

Eredmények (Results):
A cselekvés során keletkeztetett bármilyen materiális vagy immateriális eredmény (pl. adat, tudás és információ, formájuktól vagy természetüktől függetlenül akár védettek is lehetnek), valamint hozzájuk kapcsolódó jogok, ideértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Háttér információ (Background):
Bármilyen adat, know-how és/vagy információ, jellegétől függetlenül (anyagi vagy immateriális), beleértve a szellemi tulajdont is, amely szükséges a projekt megvalósításához vagy az eredmények hasznosításához.

Koordinátor:
A konzorcium tagjai közötti elsődleges kapcsolattartó az Európai Bizottsággal vagy az érintett finanszírozó szervekkel.

Mérföldkövek (Milestones):
Ellenőrzési pontok a projektben, amelyek elősegítik a projekttevékenységek előrehaladásának nyomon követését.

Munkacsomag (Work package):
A kedvezményezettek projektjének fő részei.

Nemzeti kontaktpontok:
A nemzeti testületek hálózata (az EU tagállamaiban és társult országaiban), amelyek helyben, személyre szabott támogatást nyújtanak a pályázóknak az uniós alapokról / finanszírozási programokról.

Nyílt hozzáférés (Open access):
Az eredmények tudományos publikációkban történő ingyenes terjesztése. A projekt időtartama alatt felmerülő kapcsolódó költségek támogatható költségeknek minősülnek.

PIC kód:
9-számjegyű egyedi azonosító kód azon szervezetek (jogi személyek) számára, akik regisztrálnak a résztvevői portálon, európai uniós alapok / finanszírozási programokba való részvételre.

HÍREK / ESEMÉNYEK

MSCA egyéni ösztöndíjhoz kapcsolódó webinárium

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020. július 22-én és 23-án délelőtt (10:00-12:30) az MSCA egyéni ösztöndíjhoz kapcsolódóan kétnapos webináriumot szervez azoknak a kutatóknak és fogadó intézmények képviselőinek, akik a 2020. szeptember 9-i határidőre pályázatot szeretnének benyújtani.
Tovább
MSCA egyéni ösztöndíjhoz kapcsolódó webinárium

Webinárium sorozat: Fenntartható és körforgásos biomassza-alapú gazdaság

Az NKFI Hivatal, a Magyar Bioeconomy Klaszter és az Agrárminisztérium összefogásában online webinárium sorozat kerül megrendezésre júniusban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A webinárium sorozat célja, hogy tájékoztatást adjon a körforgásos és fenntartható biomassza-alapú gazdaságról, különös tekintettel a Biomassza Alapú Ipari Közös Kezdeményezés (Bio-based Industries Joint Undertaking) április végén megjelent 2020-as pályázati felhívásairól.
Tovább
Webinárium sorozat: Fenntartható és körforgásos biomassza-alapú gazdaság

Női Innovátorok Díja

2020-ban is meghirdetésre került a Női Innovátorok Díja (EU Prize for Women Innovators 2020), amely a sikeres vállalkozást alapító és innovációt piacra vivő női innovátorokat célozza meg. Az Európai Unió tagállamaiból és a Horizon 2020 társult országaiból érkező pályázatokból független szakértőkből álló zsűri választja ki azt a négyet, akiket pénzdíjban részesítenek.
Tovább
Női Innovátorok Díja

Globális innovációs platform a COVID-19 ellen

Az izraeli HealthIL egy globális innovációs platformot hozott létre a koronavírussal foglalkozó egészségügyi és technológiai vállalatok, valamint az ökoszisztéma szereplői számára.
Tovább
Globális innovációs platform a COVID-19 ellen

Open Science in Horizon2020: good for science, good for society (and easy to do!)

A SEREN4 hálózat 2020. március 16-án webinart tartott „Open Science in Horizon2020: good for science, good for society (and easy to do!)” címmel.
Tovább
Open Science in Horizon2020: good for science, good for society (and easy to do!)

COVID-19 dedikált platform

Az EIT Health a honlapján dedikált platformot hoz létre partnerei számára a COVID-19 vírussal kapcsolatos tevékenységek összefogására. A partnereknek lehetőségük fog nyílni erőforrások/ támogatások igénylésére tevékenységük előmozdításához, valamint ajánlataikat is közzétehetik más partnerek számára kiegészítő erőforrás/ támogatás biztosításához.
Tovább
COVID-19 dedikált platform

EIT HEALTH INFODAY

Idén is megnyíltak az EIT Health üzletfejlesztési pályázati lehetőségei, ahol az ötlet vagy projekt érettségétől függetlenül mindenki megtalálhatja a számára megfelelő támogatási konstrukciót.

A konstrukcióhoz kapcsolódóan, az INPUT Program és a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézete 2020. március 10-én 17.30 és 19.00 között információs napot tart az innovatív projektek finanszírozási és támogatási lehetőségeiről.

Tovább
EIT HEALTH INFODAY

H2020/Horizont Európa információs pontok második megbeszélése

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében, 2020. február 26-án második alkalommal került megrendezésre az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében kijelölt H2020/Horizont Európa információs pontok megbeszélése.
Tovább
H2020/Horizont Európa információs pontok második megbeszélése

H2020/Horizont Európa információs pontok együttműködést indító megbeszélése

2020. február 13-án a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében kijelölt H2020/ Horizont Európa információs pontok részére megtartotta első, az együttműködést indító megbeszélését. A rendezvényen az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében nyertes pályázók képviselői, valamint a Horizon 2020 Nemzeti Kapcsolattartói hálózatának képviselői vettek részt. Az SZTE-t a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság munkatársai képviselték.
Tovább
H2020/Horizont Európa információs pontok együttműködést indító megbeszélése

NMBP információs nap

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020. március 5-én 10 és 15 óra között információs napot szervez az érdeklődők számára a Horizont 2020 Program nanotechnológiai, korszerű anyag- és gyártástechnológiai és biotechnológiai (NMBP) tématerületéhez, amelynek utolsó nemzetközi beadási határideje 2020. április 15.
Tovább
NMBP információs nap

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

ELÉRHETŐSÉG

SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Telefonszám:

+36 62 544 180

E-mail:

sztehorizon@rekt.szte.hu

PARTNEREK

Minden jog fenntartva. © 2019